Το εσωτερικό του υπολογιστή (μέρος ΙΙ)

Ασκηση Συμπλήρωσης Κενών

  
Γεμίστε τα κενά και κάντε κλικ στο "Check" για να ελέγξετε τις απαντήσεις σας. Με το πλήκτρο "Υπόδειξη" μπορείτε να μάθετε ένα γράμμα μιας κενής λέξης, αλλά αν το χρησιμοποιήσετε θα χάσετε βαθμούς.
   ήχου      ανεμιστήρα      γραφικών      δικτύου      BIOS      PS/2      USB      VGA   
To λογισμικό που εκτελεί διάφορους ελέγχους κατά την εκκίνηση του υπολογιστή ονομάζεται
.
Η οθόνη του υπολογιστή συνδέεται στην θύρα
Η κάρτα που επεξεργάζεται το σήμα που στέλνει ο υπολογιστής στην οθόνη ονομάζεται
κάρτα
Για να συνδέσουμε το υπολογιστή μας με άλλους υπολογιστές χρειαζόμαστε μία κάρτα
Για να ακούσουμε μουσική στον υπολογιστή μας χρειαζόμαστε μία κάρτα
Η σειριακή και παράλληλη θύρα δεν χρησιμοποιούνται στις σύγχρονες μητρικές γιατί έχουν
αντικατασταθεί από την θύρα
Η Κ.Μ.Ε. χρειάζεται ένα για να την ψύχει.
Το τροφοδοτικό έχει επίσης ένα για να το ψύχει.
Η πιο συχνά χρησιμοποιούμενη θύρα στους σύγχρονους υπολογιστές είναι η θύρα .
Δεν μπορούμε να δουλέψουμε έναν υπολογιστή αν δεν έχει θύρα γιατί αλλιώςδεν θα βλέπω τίποτα.
Ο υπολογιστής μου δεν έχει πια θύρα για την σύνδεση του ποντικιού και του πληκτρολογίου. Τώρα πια συνδέονται σε θύρα