Κύρια - περιφερειακή μνήμη.

Ασκηση Ταιριάσματος

  
Ταίριαξε τα κείμενα που είναι δεξιά με τα κείμενα που είναι αριστερά.
Σε ποιά μνήμη βρίσκονται όλα τα προγράμματα του υπολογιστή;
Σε ποιά μνήμη βρίσκεται το πρόγραμμα που εκτελείται αυτή τη στιγμή
Σε ποιά μνήμη γίνεται η εγκατάσταση ενός προγράμματος;
Σε ποιά μνήμη αποθηκεύονται τα προσωρινά αποτελέσματα μιας επεξεργασίας;
Σε ποιά μνήμη βρίσκεται το τραγούδι που ακούτε αυτή τη στιγμή;
Σε ποιά μνήμη του πρέπει να τοποθετήσετε το τραγούδι σας αν θέλετε να το ξανακούσετε;
Ποιά μνήμη του υπολογιστή είναι γρηγορότερη στην λειτουργία της;
Ποιά μνήμη του υπολογιστή χωράει περισσότερες πληροφορίες;
Ποιά μνήμη του υπολογιστή αν χαλάσει δεν ξεκινάει ο υπολογιστής;
Ποιά μνήμη θέλει συνέχεια ηλεκτρικό ρεύμα για να λειτουργήσει;