Το υλκό του υπολογιστή (συμπλήρωση κενών)

Ασκηση Συμπλήρωσης Κενών

  
Γεμίστε τα κενά και κάντε κλικ στο "Check" για να ελέγξετε τις απαντήσεις σας. Με το πλήκτρο "Υπόδειξη" μπορείτε να μάθετε ένα γράμμα μιας κενής λέξης, αλλά αν το χρησιμοποιήσετε θα χάσετε βαθμούς.
Οι υπολογιστές που χρησιμοποιούνται σε ερευνητικά κέντρα ανήκουν στην κατηγορία των
.
Το συνηθέστερο αποθηκευτικό μέσο είναι ο .
Η συσκευή που χρησιμοποιείται για την μετατροπή εικόνων και φωτογραφιών σε ψηφιακή
μορφή και την εισαγωγή τους στον υπολογιστή ονομάζεται .
Η συνηθέστερη συσκευή για την εισαγωγή κειμένου στον υπολογιστή είναι το .
Για να επικοινωνήσει ο υπολογιστής μας με απομακρυσμένους υπολογιστές μέσω
τηλεφωνικής γραμμής, χρειάζεται μία συσκευή που ονομάζεται .
Για να εισάγουμε την φωνή μας στον υπολογιστή χρειαζόμαστε ένα .
Η προσωρινή μνήμη που αποθηκεύει τα δεδομένα πριν αυτά επεξεργαστούν από την Κεντρική
Μονάδα Επεξεργασίας ονομάζεται .
Τα ηλεκτρονικά και μηχανικά μέρη του υπολογιστή αποτελούν το του μέρος.